The Alarm Clock Clinic personnelAndrzej Lach - Dyrektor Zarządzający Kliniki Budzik


Lekarze Kliniki Budzik:

dr n. med. Marta Bogotko-Szarszewska - specjalista pediatra i neurolog dziecięcy; specjalista EEG i EEG BIOFEEDBACK
dr Iwona Terczyńska - specjalista pediatra i neurolog dziecięcy

lek. med. Grażyna Grabska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Jolanta Szymańska-Wcisło - specjalista rehabilitacji medycznej

mgr Anna Krajewska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Małgorzata Przasnek - Logopeda

Joanna Cąkała - logopeda

lek. Grażyna Szymańska-Poksińska - specjalista rehabilitacji

Fizjoterapeuci:
- Anna Lech
- Katarzyna Dziekciowska
- Hubert Grycza - Hubert.grycza@klinikabudzik.pl – kontakt w sprawie stażu i wolontariatu.
- Michał Kusociński
- Krzysztof Chmielewski
- Maciej Kopciński

Nasi fizjoterapeuci prowadzą terapie w oparciu o nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne.

Kursy i szkolenia:
 • FDM – Fascial Distortion Model
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • NDTBobath
 • BSC – Basic Stimulation Concept
 • Kinesio Taping
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp u dzieci
 • Punkty Spustowe
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Pierwsza pomoc
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalnomotorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 
Konferencje i warsztaty:
 • II Kongres IPNFA w Polsce, Warszawa 2015
 • IV Międzynarodowa KonferencjaMyśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa 2014
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży 2012,2013
 • Konferencja sekcji kardiologii sportowej polskiego towarzystwa kardiologicznego


Zespól pielęgniarski


Mgr Bogumiła Różycka
- Pielęgniarka oddziałowa

1. Alina Biaduń
2. Wanda Czarnecka
3. Maryla Czubla
4. Elżbieta Dróżdż-Kubicka
5. Magdalena Dujka-Kowalik
6. Irena Falba
7. Jagoda Firlej
8. Wioletta Jakubiak
9. Agata Jakubowska
10. Izabella Jędra
11. Beata Kędzierska
12. Elżbieta Koślacz
13. Damian Kowalik
14. Marzena Kozłowska
15. Irena Kuleczka
16. Małgorzata Liwocha
17. Wiesław Majcherek
18. Elżbieta Matejuk
19. Jadwiga Niczyporuk
20. Barbara Osman
21. Anna Prusik
22. Iwona Rowińska
23. Krystyna Witak
24. Małgorzata Wróblewska


SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY z Kliniką Budzik w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON:
1. Muzykoterapia -
2. Akupresura - Mariola Popielecka
3. Refleksologia - Zygmunt Bronz
4. Psychologia: Terapia z procesem wg Arnolda Mindell'a - Marzena Wasilewska, Tomasz Szwed
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa -
6. Terapia metodą Tomatisa - Małgorzata Szurlej