18 kwietnia - Narodowy dzień Pacjenta w Śpiączce.

23 listopada 2012 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na sytuację polskich pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki. Osoby te, niemogące zabiegać o poszanowanie swoich praw, winny być przez Rzeczpospolitą Polską otoczone szczególną opieką i troską.


Sejm wyraża nadzieję, że ustanowienie Dnia Pacjenta w Śpiączce przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów pacjentów w stanie śpiączki, a także pomoże stworzyć w przyszłości system mający na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki, gdy tylko jest to możliwe. Sejm zwraca też uwagę na potrzebę zwiększenia społecznej świadomości istnienia problemu pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 18 kwietnia Dniem Pacjenta w Śpiączce.