Spotkania z muzyką gitarową w Klinice Budzik

Dzięki zaangażowaniu Wolontariusza, Pana Huberta Kąkol w Klinice wznowiono (powakacyjnie) spotkania z muzyką gitarową.
Pan Hubert co drugi wtorek o godzinie 12 w Sali Wycieszenia organizuje warsztaty dla Rodziców/Opiekunów naszych dzieci.
Bardzo serdecznie dziękujemy.