The Alarm Clock Clinic - contact details

The Alarm Clock Clinic address
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa
(przy Centrum Zdrowia Dziecka)

Office:
sekretariat@klinikabudzik.pl
tel. +48 22 122 18 00
faks: +48 22 427 51 47

Clinic Director:
Maciej Piróg
m.pirog@klinikabudzik.pl

Ward nurse:
Mgr Bogumiła Różycka
tel. +48 22 122 18 07
bogumila.rozycka@klinikabudzik.pl

Nurses:
- first-floor- 22 122 18 02
- 2nd floor - 22 122 18 03

 

Poniżej zamieszczamy mapę dojazdu do Kliniki "Budzik" na terenie Centrum Zdrowia Dziecka.