Personel Kliniki BudzikAndrzej Lach - Dyrektor Zarządzający Kliniki Budzik


Lekarze Kliniki Budzik:

dr n. med. Marta Bogotko-Szarszewska - specjalista pediatra i neurolog dziecięcy; specjalista EEG i EEG BIOFEEDBACK
dr Iwona Terczyńska - specjalista pediatra i neurolog dziecięcy

lek. med. Grażyna Grabska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Jolanta Szymańska-Wcisło - specjalista rehabilitacji medycznej

dr Agnieszka Stępień - koordynator fizjoterapii

mgr Anna Krajewska - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta.

Małgorzata Przasnek - Logopeda

Joanna Cąkała - logopeda

lek. Grażyna Szymańska-Poksińska - specjalista rehabilitacji

Fizjoterapeuci:
- Anna Lech
- Katarzyna Dziekciowska
- Hubert Grycza - Hubert.grycza@klinikabudzik.pl – kontakt w sprawie stażu i wolontariatu.
- Michał Kusociński
- Krzysztof Chmielewski
- Maciej Kopciński

Nasi fizjoterapeuci prowadzą terapie w oparciu o nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne.

Kursy i szkolenia:
 • FDM – Fascial Distortion Model
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • NDTBobath
 • BSC – Basic Stimulation Concept
 • Kinesio Taping
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp u dzieci
 • Punkty Spustowe
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Pierwsza pomoc
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalnomotorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 
Konferencje i warsztaty:
 • II Kongres IPNFA w Polsce, Warszawa 2015
 • IV Międzynarodowa KonferencjaMyśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa 2014
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży 2012,2013
 • Konferencja sekcji kardiologii sportowej polskiego towarzystwa kardiologicznego


Zespól pielęgniarski


Mgr Bogumiła Różycka
- Pielęgniarka oddziałowa

- Biaduń Alicja
- Bielecka Małgorzta
- Czarnecka Wanda
- Czubla Maria
- Donica Mirosława
- Dróżdż-Kubicka Elżbieta
- Dujka-Kowalik Magdalena
- Falba Irena
- Firlej Jadwiga
- Jakubiak Wioletta
- Jakubowska Agata
- Kędzierska Wanda
- Koślacz Elżbieta
- Kowalik Damian
- Kozłowska Marzenna
- Kuleczka Irena
- Liwocha Małgorzata
- Matejuk Elżbieta
- Niczyporuk Jadwiga
- Barbara Osman
- Papiernik Małgorzta
- Prusik Anna
- Rowińska Iwona
- Różycka Mariola
- Wierzbicka Grażyna
- Witak Krystyna
- Wołpiuk Teresa
- Wróblewska Małgosia
- Żyznowska Monika

SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY z Kliniką Budzik w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON:
1. Muzykoterapia - Dominika Putyra
2. Akupresura - Mariola Popielecka
3. Refleksologia - Zygmunt Bronz
4. Psychologia: Terapia z procesem wg Arnolda Mindell'a - Marzena Wasilewska, Tomasz Szwed
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa - Artur Warzocha
6. Terapia metodą Tomatisa - Małgorzata Szurlej