Personel Kliniki Budzikdr n. med. Maciej Piróg - Dyrektor Zarządzający Kliniki Budzik


dr n. med. Barbara Szal – Karkowska - Dyrektor Medyczny Kliniki Budzik


mgr Katarzyna Papiernik – asystent Zarządu


Lekarze Kliniki Budzik:

lek. med. Grażyna Grabska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Jolanta Szymańska-Wcisło - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Grażyna Szymańska-Poksińska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Anna Smorczewska – Kiljan - specjalista pediatra

lek. med. Magdalena Marszał - specjalista pediatra

mgr Joanna Cąkała - neurologopeda

mgr Małgorzata Przasnek - Logopeda


Psycholodzy:

mgr Zdzisława Berdyn - psycholog kliniczny

mgr Sylwia Krukowska - psychoterapeuta


Fizjoterapeuci:

- mgr Hubert Grycza - Hubert.grycza@klinikabudzik.pl – koordynator
- mgr Katarzyna Chmielewska
- mgr Krzysztof Chmielewski
- mgr Maria Konopko
- Michał Kusociński
- mgr Paulina Walczyna

Nasi fizjoterapeuci prowadzą terapie w oparciu o nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne.

Kursy i szkolenia:
 • FDM – Fascial Distortion Model
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • NDTBobath
 • BSC – Basic Stimulation Concept
 • Kinesio Taping
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp u dzieci
 • Punkty Spustowe
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Pierwsza pomoc
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalnomotorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 
Konferencje i warsztaty:
 • II Kongres IPNFA w Polsce, Warszawa 2015
 • IV Międzynarodowa KonferencjaMyśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa 2014
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży 2012,2013
 • Konferencja sekcji kardiologii sportowej polskiego towarzystwa kardiologicznego


Zespól pielęgniarski
 
          Zespół pielęgniarski Kliniki Budzik to specjalistyczny, wykwalifikowany zespół pielęgniarek, pielęgniarzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w wysokospecjalistycznych palcówkach medycznych w kraju i zagranicą.
          Atutem zespołu pielęgniarskiego, na co dzień pracującego w Klinice jest jego wieloprofilowość. Pracujące w nim osoby posiadają wykształcenie medyczne honorowane i uprawniające do podjęcia pracy w Unii Europejskiej ponadto spełniają wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Pielęgniarki / pielęgniarze są specjalistami w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego, neurochirurgicznego, pediatrycznego, rehabilitacyjnego, anestezjologicznego, kardiologicznego oraz opieki długoterminowej.
          Zespół Pielęgniarski /ZP/ jest integralną częścią Zespołu Terapeutycznego Kliniki, tym samym swą codzienną pracą, współpracą z pacjentem, jego opiekunem oraz rodzicami wpływa na rezultaty prowadzenia skutecznej opieki oraz terapii. Praca z pacjentem, jego opiekunem jest prowadzona w ujęciu całościowym, bio-psycho-społecznym. Posiadana wiedza oraz doświadczenie zawodowe bezpośrednio przekłada się na współpracę z pacjentem, jego opiekunami oraz rodzicami czego dowodem są postępy oraz efekty poprawy stanu zdrowia podopiecznych Kliniki Budzik
          Klinika Budzik zatrudnia obecnie 25 pielęgniarek oraz 2 pielęgniarzy.


Mgr Bogumiła Różycka
- Pielęgniarka oddziałowa

1. Wiesława Baryłka
2. Alina Biaduń
3. Wanda Czarnecka
4. Maryla Czubla
5. Elżbieta Dróżdż-Kubicka
6. Magdalena Dujka-Kowalik
7. Irena Falba
8. Jagoda Firlej
9. Wioletta Jakubiak
10. Agata Jakubowska
11. Izabella Jędra
12. Beata Kędzierska
13. Elżbieta Koślacz
14. Damian Kowalik
15. Marzena Kozłowska
16. Irena Kuleczka
17. Małgorzata Liwocha
18. Wiesław Majcherek
19. Elżbieta Matejuk
20. Jadwiga Niczyporuk
21. Barbara Osman
22. Anna Prusik
23. Iwona Rowińska
24. Ewa Szumilas
25. Krystyna Witak
26. Małgorzata Wróblewska
SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY z Kliniką Budzik w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON:

1. Muzykoterapia -
2. Akupresura - Mariola Popielecka
3. Refleksologia - Zygmunt Bronz
4. Psychologia: Terapia z procesem wg Arnolda Mindell'a - Marzena Wasilewska, Tomasz Szwed
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa -
6. Terapia metodą Tomatisa - Małgorzata Szurlej