Personel Kliniki Budzikdr n. med. Maciej Piróg - Dyrektor Zarządzający Kliniki Budzikdr n. med. Barbara Szal – Karkowska - Dyrektor Medyczny Kliniki Budzik


mgr Katarzyna Papiernik – asystent Zarządu


Lekarze Kliniki Budzik:

lek. med. Grażyna Grabska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Jolanta Szymańska-Wcisło - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Grażyna Szymańska-Poksińska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Anna Smorczewska – Kiljan - specjalista pediatra

lek. med. Magdalena Marszał - specjalista pediatra

mgr Joanna Cąkała - neurologopeda

mgr Małgorzata Przasnek - Logopeda


Psycholodzy:

mgr Zdzisława Berdyn - psycholog kliniczny

mgr Sylwia Krukowska - psychoterapeuta


Fizjoterapeuci:

- mgr Hubert Grycza - Hubert.grycza@klinikabudzik.pl – koordynator
- mgr Krzysztof Chmielewski
- mgr Maria Konopko
- mgr Paulina Walczyna
- mgr Łukasz Banasik


Nasi fizjoterapeuci prowadzą terapie w oparciu o nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne.

Kursy i szkolenia:
 • FDM – Fascial Distortion Model
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • NDTBobath
 • BSC – Basic Stimulation Concept
 • Kinesio Taping
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp u dzieci
 • Punkty Spustowe
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Pierwsza pomoc
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalnomotorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 
Konferencje i warsztaty:
 • II Kongres IPNFA w Polsce, Warszawa 2015
 • IV Międzynarodowa KonferencjaMyśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa 2014
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży 2012,2013
 • Konferencja sekcji kardiologii sportowej polskiego towarzystwa kardiologicznego


SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY z Kliniką Budzik w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON:

1. Muzykoterapia -
2. Akupresura - Mariola Popielecka
3. Refleksologia - Zygmunt Bronz
4. Psychologia: Terapia z procesem wg Arnolda Mindell'a - Marzena Wasilewska, Tomasz Szwed
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa -
6. Terapia metodą Tomatisa - Małgorzata Szurlej