Personel Kliniki Budzikdr n. med. Maciej Piróg
Dyrektor Zarządzający Budzika dla Dzieci


lek. Anna Smorczewska - Kiljan
z-ca Dyrektora ds. Medycznych, Specjalista PediatraLekarze Kliniki Budzik:

dr n. med. Dariusz Kuczyński - specjalista neurolog dziecięcy

lek. med. Grażyna Grabska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek med. Magdalena Marszał – specjalista pediatra

lek. med. Jolanta Szymańska-Wcisło - specjalista rehabilitacji medycznejKoordynator zespołu pielęgniarskiego:

dr n. o zdr. Elżbieta Dróżdż – Kubicka


Terapeuci Kliniki Budzik:

mgr Anna Wojewoda - neurologopeda

mgr Martyna Bogucka - Błachut - neurologopeda

mgr Elżbieta Włodarska - psycholog

mgr Karolina Kubala - psycholog


Fizjoterapeuci:

mgr Piotr Pawlak - specjalista fizjoterapii, koordynator zespołu fizjoterapeutów

mgr Anna Grabiszewska

mgr Paulina Grudzińska - Kułak

mgr Aleksandra Chojak

mgr Kamil Zawadzki

mgr Dorota Zakrzewska

mgr Kinga Bylina

mgr Tomasz Świstowski


Łukasz Demianiuk - masażysta


Nasi fizjoterapeuci prowadzą terapie w oparciu o nowoczesne koncepcje fizjoterapeutyczne.

Kursy i szkolenia:
 • FDM – Fascial Distortion Model
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
 • NDTBobath
 • BSC – Basic Stimulation Concept
 • Kinesio Taping
 • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp u dzieci
 • Punkty Spustowe
 • Laseroterapia
 • Krioterapia
 • Pierwsza pomoc
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalnomotorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 
Konferencje i warsztaty:
 • II Kongres IPNFA w Polsce, Warszawa 2015
 • IV Międzynarodowa KonferencjaMyśl Rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda, AWF Warszawa 2014
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży 2012,2013
 • Konferencja sekcji kardiologii sportowej polskiego towarzystwa kardiologicznego


SPECJALIŚCI WSPÓŁPRACUJĄCY z Kliniką Budzik w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON:

1. Muzykoterapia
2. Akupresura - Mariola Popielecka
3. Refleksologia - Zygmunt Bronz
4. Psychologia: Terapia z procesem wg Arnolda Mindell'a - Marzena Wasilewska, Tomasz Szwed
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa
6. Terapia metodą Tomatisa - Małgorzata Szurlej
7. Terapia ręki
8. Terapia widzenia - mgr Joanna Celmer - Domańska


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Zespół pielęgniarski w Klinice Budzik składa się z 24 osób (22 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy), co łącznie przekłada się na równowartość 16 etatów pielęgniarskich.
Zespół posiada wysokie kwalifikacje i szeroki zakres kompetencji:
 
Typ szkolenia Ilość osób
Doktor nauk o zdrowiu 1
Magister pielęgniarstwa 5
Magister inny 2
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 9
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w trakcie 1
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 1
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa inny 3
Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa pediatrycznego 4
Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki długoterminowej 18
Kurs kwalifikacyjny inny 11

Personel poza wskazanymi kompetencjami posiada również ukończone wiele kursów specjalistycznych, dokształcających min. w dziedzinie kardiologii, ratownictwa, anestezjologii, neurologii, onkologii i szczepień oraz studia podyplomowe mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
Pracę pielęgniarek wspierają 3 dyplomowane opiekunki medyczne.