Zgłoszenia pacjentów

Przypominamy, że pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice „Budzik”, jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden z rodziców/opiekunów, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY!
Szczegółowe kryteria kwalifikacji do Kliniki BUDZIK dostępne są pod poniższym linkiem

więcej informacji...

Klinika Budzik dla dzieci

Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Budowa Kliniki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, została sfinansowana przez Fundację "Akogo?" dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.

Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu.

Od lipca 2013 r. w "Budziku" są pierwsi pacjenci - dzieci do 18 roku życia po urazie, w konsekwencji którego doszło do ciężkiego niedotlenienia mózgu, z syndromem apalicznym (z wyłączeniem urazów okołoporodowych, chorób metabolicznych genetycznie uwarunkowanych). Przyjmowane są dzieci przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych, dzieci mogą być leczone w Klinice przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące.

Dzieci zdiagnozowane w Klinice Anestezjologii, Neurochirurgii, Neurologii, wydolne krążeniowo i oddechowo stabilne, niewymagające podtrzymywania funkcji życiowych w warunkach OIOM (w stanie zdrowia kwalifikującym się do intensywnej rehabilitacji indywidualnej), są kierowane do Kliniki "Budzik". Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Medyczny Zespół Kwalifikacyjny ds. Programu Wybudzania Dzieci ze Śpiączki, w skład którego wchodzą: Kierownik jednostki, lekarz neurolog, lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra, fizjoterapeuta, pielęgniarka i sekretarz Komisji oraz - jako obserwator - przedstawiciel Fundacji "Akogo?".
Pełny program leczniczo-rehabilitacyjny obejmuje: farmakoterapię, leczenie zachowawcze, świadczenia pielęgniarskie i pielęgnacyjne, program leczenia usprawniającego (rehabilitacja), program leczenia wspomagający kinezyterapię, program psychologiczny oraz diagnostykę i konsultacje lekarskie. Program leczenia prowadzony w Klinice "Budzik" jest rekomendowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

Leczenie w Klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ, również rodzice naszych pacjentów przebywają w Budziku bezpłatnie z dzieckiem przez 24h na dobę i są włączani w proces rehabilitacji.

Projekt Kliniki został opracowany przez zespół projektantów pod kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego. Jest to budynek o 3 kondygnacjach + piwnica, o powierzchni 1500 m². Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą i jest połączona łącznikiem z oddziałem Rehabilitacji Pediatrycznej w CZD w Warszawie.
 

 

Ponieważ Nasi Podopieczni wracają do zdrowia, prosimy o przesyłanie zgłoszeń kolejnych pacjentów na adres Kliniki Budzik. Zakwalifikowane dzieci zostaną wpisane do kolejki oczekujących i będą mogły zostać przyjęte na miejsca wybudzonych podopiecznych. Szczegółowe informacje na temat zgłaszania pacjentów do Kliniki Budzik znajdują się na stronie "Zgłoszenia pacjentów do Budzika".
 

Aktualności z Budzika

29 stycznia 2024
W Klinice „Budzik” dla dzieci, w ramach dodatkowych zajęć, naszych podopiecznych odwiedza Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Z psami i kotami odwiedzają miejsca i osoby, które potrzebują wsparcia. Wspierają małych pacjentów z Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Budzik i innych szpitali, placówek. Wspomagają rozwój i edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Usprawniają leczenie, rehabilitację i terapię osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób kryzysie psychicznym. Pomagają rodzinom i bliskim. Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za radość, którą wnosicie!
22 stycznia 2024
Dnia 18 stycznia 2024 Klinikę po raz kolejny odwiedził zespół RED HEELS z dwu godzinnym koncertem. Bardzo dziękujemy za pamięć o naszych podopiecznych i zapraszamy kolejny raz
18 stycznia 2024
O tym jaki był rok 2023 dla kliniki „Budzik” dla dzieci opowiedział nam Dyrektor placówki – Pan Maciej Piróg. To był dobry rok! Wybudził się 100 pacjent, placówka obchodziła w lipcu swoje 10-lecie, udało się również zakupić nowy sprzęt do rehabilitacji. Mamy nadzieję, że kolejny 2024 rok będzie równie dobry, a przy stabilnym stanie zdrowotnym naszych podopiecznych będziemy mogli organizować dla nich kolejne niespodzianki i występy artystyczne. Dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy Wam sukcesów w wybudzaniu naszych pacjentów.
8 stycznia 2024
Po 15 miesiącach intensywnej rehabilitacji w Klinice Budzik dla dzieci (w której pobyt jest bezpłatny), Klaudia i Dominik ruszają dalej. Będą potrzebowali dużo wsparcia i pieniędzy. Oto link do ich zbiórki na dalszą, odpłatną rehabilitację. https://www.siepomaga.pl/dominik-i-klaudia
8 stycznia 2024
Nazywam się Klaudia Nowicka w dniu 31.01.2023 zostałam potrącona przez samochód na pasach pod domem.. W wyniku wypadku doznałam rozlanego urazu aksonalnego głowy oraz niedowładu czterokończynowego, w związku z utrzymywaniem się śpiączki zostałam przewieziona 08.03.2023r. do Klinik Budzik w Warszawie. W Klinice Budzik byłam pod opieką wielu specjalistów, przepracowałam wiele godzin rehabilitacji co poskutkowało moim wybudzeniem w dniu 12.05.2023. Obecnie przebywam już w domu, gdzie w dalszym ciągu przechodzę intensywną rehabilitację oraz uczę się zdalnie w IX LO we Wrocławiu.

Wybudzeni

Pacjenci wybudzeni ze śpiączki w Klinice Budzik
Dominik
29 grudnia 2023
Dominik dzięki rehabilitacji w Klinice Budzik wraca powoli do sprawności 
Była to dla nas ciężka droga ale dzięki wsparciu całego zespołu kliniki budzik jesteśmy dziś dwa kroki do przodu
Olek
29 listopada 2023
W dniu 16.11.2023 za wybudzonego został uznany Aleksander. Olek przeszedł operację guza mózgu w Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety chłopiec po operacji utracił mowę i doznał niedowładu czterokończynowego. Lekarze nie dawali dużych szans na odzyskanie sprawności. Olek miał pozostać dzieckiem leżącym. Po miesiącu od operacji został przeniesiony do Kliniki Budzk. Pobyt w Klinice Budzik był bardzo ciężkim okresem, ale dzięki wsparciu całego personelu Kliniki Budzik odzyskał świadomość i wrócił do nas.
Klaudia
12 maja 2023
Klaudia w dniu 31.01.2023 została potrącona przez samochód na pasach pod domem. W wyniku wypadku doznała rozlanego urazu aksonalnego głowy oraz niedowładu czterokończynowego, w związku z utrzymywaniem się śpiączki została przewieziona 08.03.2023r. do Klinik Budzik w Warszawie. W Klinice Budzik pod opieką wielu specjalistów, przepracowała wiele godzin rehabilitacji co poskutkowało wybudzeniem w dniu 12.05.2023.
Marysia
20 marca 2023
Dnia 02.03.2023 została wybudzona pięcioletnia Marysia, gratulujemy powrotu do zdrowia i życzymy dalszych sukcesów w rehabilitacji. Marysia jest setnym pacjentem wybudzonym w Klinice Budzik.