Badania EEG

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego realizuje we współpracy z kliniką BUDZIK dwa projekty naukowe, których celem jest opracowanie metody oceny stanu świadomości pacjentów przebywających w Klinice w oparciu o zapisy EEG.
Pełna informacja w zakładce Klinika: www.klinikabudzik.pl/pl/badania-eeg