Klinika Budzik w Warszawie zatrudni pielęgniarkę/rza

Klinika Budzik w Warszawie zatrudni pielęgniarkę/rza do pracy w systemie zmianowym, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu.
Wymagania:

  • doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym
  • minimum 5 lat pracy w zawodzie
  • pielęgniarki/rza specjalistki/sty lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego lub opieki długoterminowej.

Mile widziane osoby w trakcie odbywania specjalizacji, jak również kursów wymienionych powyżej.

Osoby zainteresowane pracą w Klinice prosimy o wysyłanie CV na adres:
sekretariat@klinikabudzik.pl

Zapraszamy do współpracy.