Mikołajki w budziku

Jak co roku Święty  Mikołaj nie zapomniał o naszych podopiecznych...W towarzystwie jednego ze swoich reniferów rozdawał wszystkim prezenty i wprawił nas w świąteczny nastrój, a później na zajęciach dzieciaki doskonaliły trudną sztukę portretowania...