Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu Katarzynie i Michałowi Belce rodzicom naszej pacjentki za dar. Wpłacone pieniądze będę przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.