Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowanie dyrekcji, gronu pedagogicznemu w szczególności panu Waldemarowi Dziaczkowskiemu i pani Agnieszce Aleksandrowicz oraz uczniom klasy 1b Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie za zorganizowanie koncertu i kiermaszu świątecznego na rzecz naszej Kliniki.
Serdecznie dziękujemy, przekazane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego.