Podziękowania dla Państwa Anny Pęskiej - Formeli i Ryszarda Formeli

Serdecznie dziękujemy Państwu Annie Pęskiej - Formeli i Ryszardowi Formeli za wsparcie Świętego Mikołaja prezentami pod poduszki dla naszych dzieci i ich wspaniałych rodziców.