Przedstawiciele Centrali ZUS w Budziku

Dziś w godzinach 13:00-14:00 w Klinice Budzik odbyły się warsztaty dla rodziców, opiekunów naszych dzieci z zakresu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Podczas spotkania poruszano m.in. następujące  zagadnienia:

  • przyznanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń rentowych dla dzieci (renta socjalna),
  • zasady przyznawania świadczeń zasiłkowych (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, inne),
  • zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym,
  • opłacanie składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, zdrowotnych, wypadkowych.


Miłym dodatkiem do warsztatów były upominki dla naszych rodziców.
Dzisiejsze spotkanie było pierwszym, kolejne są już w planie.
Dziękujemy Przedstawicielom ZUS za przybycie do Kliniki, podzielenie się swoją wiedzą z naszymi rodzicami i przekazanie uczestnikom materiałów edukacyjnych.