Zgłoszenia pacjentów do Kliniki "Budzik"

Przypominamy, że pobyt (wraz z rodzicem) i rehabilitacja pacjentów w Klinice „Budzik”, jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:
- przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych
- od 2 do 18 roku życia
- wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)
- kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej

>>>Szczegółowe kryteria kwalifikacji do Kliniki BUDZIK - kliknij aby pobrać dokument<<<


>>>Warunki niezbędne do spełnienia kryteriów kwalifikacji dziecka w wieku 2 lata - 18 lat celem przyjęcia do Kliniki "Budzik"<<<


Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować:
Klinika "Budzik"
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa

Sekretariat:
sekretariat@klinikabudzik.pl
tel. +48 22 122 18 00

Dyrektor zarządzający:
Maciej Piróg
m.pirog@klinikabudzik.pl


Przypominamy, że pobyt i rehabilitacja pacjentów w Klinice jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Wraz z dzieckiem w Budziku mieszka jeden z rodziców/opiekunów, który jest włączony w proces rehabilitacji; pobyt opiekuna jest również BEZPŁATNY!