Dziękujemy fimie Doctor Nap

Serdecznie dziękujemy Firmie Doctor Nap za podarowanie maseczek dla rodziców, dzieci i personelu Kliniki.
Darowizna Firmy Doctor Nap ma dla nas dwa wymiary. Pierwszy wymierny, materialny i drugi, którego nie można przeliczyć na pieniądze, a jest wyrazem ludzkiej solidarności i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy !