OŚWIADCZENIE

Odnosząc się do komentowanego w dzisiejszej prasie i telewizji zdarzenia polegającego na zatrzymaniu podejrzanego o przestępstwo, opisane w art. 200 KK, fizjoterapeuty współpracującego z Kliniką „Budzik”, związaną z Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo?”, uprzejmie informujemy, że:
  1. Po otrzymaniu informacji o bulwersującym zachowaniu fizjoterapeuty, Dyrekcja Kliniki „Budzik” niezwłocznie poinformowała organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Fundacja „Akogo?” i Klinika „Budzik” w tym samym czasie zawiesiła z nim współpracę. 
  2. W porozumieniu z organami ścigania, ze względu na dobro śledztwa,Klinika „Budzik” i Fundacja „Akogo?” wstrzymała się z informowaniem opinii publicznej o zaistniałym zdarzeniu i związanych z nim okolicznościach. Dla dobra prowadzonego postępowania, ale także mając na uwadze naruszone dobro osób pokrzywdzonych, ani Fundacja, ani Klinika „Budzik”, tej bulwersującej opinię publiczną sprawy dotychczas nie omawiała, ani nie komentowała. 

W obecnej chwili oświadczamy, że Fundacja dokłada wszelkich starań do zapewnienia pacjentom i ich rodzinom wysokiej klasy świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych oraz komfortu psychicznego w niezmiernie trudnej sytuacji.

Zatrudniamy wyselekcjonowany, profesjonalny personel, jednak nie byliśmy w stanie w procesie rekrutacji i pracy poznać wszystkich (często ściśle zatajanych) aspektów ich życia prywatnego i psychicznego. Nauczeni przykrym doświadczeniem wprowadzimy dodatkowe kontrole, zwiększymy czujność całego zespołu medycznego oraz rodzin pacjentów, jak również rozszerzymy monitoring na wszystkie sale ćwiczeń, gwarantujący większe bezpieczeństwo dla pacjentów.

Ponieważ naruszone mogły zostać zarówno dobra pacjentów, ich rodzin oraz samej Fundacji i Kliniki cieszącej się nienaganną opinią, a także legitymującej się sukcesami medycznymi, przystąpimy do toczącego się postępowania w charakterze pokrzywdzonego.