Olek wybudzony

Olek przeszedł operację guza mózgu w Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety chłopiec po operacji utracił mowę i doznał niedowładu czterokończynowego. Lekarze nie dawali dużych szans na odzyskanie sprawności. Olek miał pozostać dzieckiem leżącym.
Po miesiącu od operacji został przeniesiony do Kliniki Budzk. Pobyt w Klinice Budzik był bardzo ciężkim okresem, ale dzięki wsparciu całego personelu Kliniki Budzik odzyskał świadomość i wrócił do nas. Dzisiaj Olek potrafi mówić, samodzielnie jeść, nabył ponownie umiejętność siedzenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom Kliniki Budzik za towarzyszenie naszemu synowi w drodze do odzyskania sprawności.
Wdzięczni Rodzice