Szkolenie rodziców/opiekunów pacjentów Kliniki Budzik z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz interaktywnej części praktycznej. Szkolił nas mgr Damian Kowalik, pielęgniarz z wieloletnim doświadczeniem pracy zawodowej w Intensywnej Terapii Pediatrycznej.